MED iDRY I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

  • Status / Skadebesiktningar
  • Skadeutredningar 
  • Fuktmätningar
  • Avfuktning / Klimatkontroll
  • Värmebilder / Termografering
  • Drönarinspektioner
  • Radon / Mögel / Luftanalyser